توضیحات:

1- لطفا فرم زیر را ارسال کنید.
2- کمتر از 24 ساعت با شما برای هماهنگی زمان جلسه تماس میگیریم.
3- مشاوره و پرزنت نرم افزار بصورت تلفنی و یا آنلاین بر روی سرویس گوگل میت و یا انی دسک و در صورت درخواست حضوری انجام خواهد شد.

فرم درخواست جلسه پرزنت نرم افزار سی آر ام پردیس