نرم افزار CRM

باشگاه مشتریان
 • معرفی باشگاه
 • فرم ثبت نام حضوری باشگاه
 • فرم ثبت نام غیر حضوری باشگاه
 • لیست اعضاء باشگاه
 • صدور کارت عضویت
 • شارژ اعتبار کارت
 • کسر از اعتبار کارت
 • ثبت خرید مشتری
 • ورود اکسل اطلاعات خرید از سایر نرم افزار های حسابداری
 • نظام امتیاز بندی مشتری (عادی، برنزی، نقرهای، ...)
 • تعریف پاداش
 • قرعه کشی
 • معرفی جوایز و هدایا
 • معرفی جشنواره و فستیوال
 • معرفی طرح فروش
 • معرفی کدهای تخفیف
 • خبرنامه
 • پرتال اعضاء باشگاه
 • گزارش درختی ارتباط اعضاء با زیرشاخه ها و معرفی ها
 • گزارش گردش کارت
 • گزارش امتیازات دریافتی و پاداش های اعطایی