اداری و گردش کار
 • کارتابل ارجاع کار (صندوق ارسالی و دریافتی)
 • کارتابل تیکت و پیام های درون سازمانی (صندوق ارسالی و دریافتی)
 • تولید فرم نظرسنجی و نظرسنجی آنلاین و آفلاین
 • ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات
 • ثبت مرسولات
 • ثبت ترانزیت کالا
 • ثبت قرارداد
 • ثبت بسته کاری
 • کارتابل کارهای روزانه
 • ثبت گزارش کار
 • ثبت درخواست خرید
 • ثبت تنخواه
 • کارتابل سوابق ارتباط با مشترک
 • کارتابل جلسات، ملاقات و برنامه کاری
 • برگه تردد
 • ثبت گارانتی
 • ثبت خدمات پس از فروش
 • مدیریت بازدید و سرویس دوره ای
 • مدیریت سرویس دهی و تعمیرات
 • فرآیند ساز (ساختار فرآیند، مراحل فرآیند، چک لیست کنترلی)